The Computation of Accuracy of Geodetic Leveling

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

1. Dunin-Barkovskij I. V. i Smirnov N. V. Teorija verojatnosten i matematicheskaja statistika v tehnike. Gostehizdat, 1955.

2. Izotov A. A.. Pellinen L. P. Issledovanie zemnoj refrakcii i metodov geodezicheskogo nivelirovanija. Trudy CNIIGAiK, vyp. 102, Geodezizdat, 1955.

3. Maslich D. I. O tochnosti geodezicheskogo nivelirovanija v gornyh uslovijah. L'vov, 1957.

4. Maslich D. I., Hizhak L. S. Issledovanie zavisimosti kojefficienta refrakcii ot perioda sutok i vysoty lucha. Mezhvedomstv, respubl. nauch.-tehn. s b. «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», vyp. 10, Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1969.