D. I. Maslich

Lviv Polytechnic National University
12, St. Bandery str., Lviv, Ukraine, 79013

Д.І.Масліч народився 1 листопада 1923 р. у с. Бугаївка Глобинського р-ну Полтавської губернії у селянській родині. У 1930-40 рр. навчався в середній школі, а з осені 1940 р. – на І курсі геодезичного Харківського інженерно-будівельного інституту. На початку Великої Вітчизняної війни був скерований в Астраханське військово-піхотне училище. Після закінчення училища в травні 1942 р. воював на різних командних посадах на Південно-Західному, Степовому і І Українському фронтах і пройшов бойовий шлях від Сталінграда до Праги. Був тричі поранений (один раз важко). Після закінчення війни служив у Центральній групі військ у Німеччині, Австрії, Угорщині й Чехословаччині. За виконання бойових завдань, героїзм та мужність нагороджений п’ятьма орденами і десятьма медалями, в т.ч. медаллю ЧССР. За форсування р. Одер був представлений на присвоєння звання Героя Радянського Союзу. У 1946 р. через стан здоров’я демобілізувався. Інвалід Великої Вітчизняної війни.

У тому ж 1946 р, вступив на II курс геодезичного факультету Львівського політехнічного інституту, який закінчив у 1950 р. з відзнакою і як перспективний молодий інженер астрономо-геодезист був залишений асистентом кафедри геодезії. Уже в 1957 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження геодезичного нівелювання в гірських районах”, а через рік його обрали старшим викладачем.

У 1958-64 рр. працював старшим викладачем і доцентом кафедри маркшейдерської справи і геодезії Комунарського гірничо-металургійного інституту і одночасно з квітня 1961 р. по квітень 1963 р. – деканом загальнотехнічного факультету цього ж інституту.

З 15 вересня 1964 р. Дмитро Іванович Масліч знову в ЛПІ – завідувач і доцент кафедри геодезії, а з жовтня 1977 р. по грудень 1981 р. декан геодезичного факультету. Він читав лекції з геодезії, вів лабораторні заняття і навчальні практики, керував аспірантами, займався науковою (писав докторську дисертацію) і науково-методичною роботою, виступав на міжнародних, всеукраїнських та інститутських конференціях, брав участь у наукових геодезичних експедиціях. Його творчий доробок становить близько 90 статей, тез, монографій, навчальних посібників та методичних розробок.

Доцент Д.І.Масліч був членом спеціалізованої Ради з захисту докторських дисертацій, методичної комісії з геодезії Міністерства освіти України, ВАГТ та Українського товариства геодезії, аерокосмічного знімання і картографії, відповідальним редактором часопису “Геодезія, картографія та аерофотознімання”, учасником виконання наукових програм Комісії Академії Наук соціалістичних країн з комплексних проблем планетарної геофізики тощо.

Ратні подвиги, наукова та педагогічна діяльність принесли Дмитру Івановичу Маслічу повагу колег, співробітників, студентів та інженерів-геодезистів України і СНД, його учнів.

21 квітня 1993 р. раптово пішов з життя відомий український геодезист, один з найавторитетніших фахівців у галузі врахування атмосферної рефракції, кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії Львівського політехнічного інституту Дмитро Іванович Масліч.

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House