The error of the directional angle of the connecting sides of the linear-angular triangulation network measured between solid points

Received: May 06, 1970
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Laping K. A. Tochnost' opredelenija dlin storon v rjadah s izmerennymi uglami i storonami. «Geodezija i kartografija», № 2, 1959.
2. Novosel'skaja V. P. Tochnost' cepi linejno-uglovoj trianguljacii. V sb.: «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», vyp. 1. Izd-vo L'vov. un-ta, L'vov, 1964.
3. Provorov K. L. Tochnost' cepi trianguljacii s izmerennymi storonami i uglami Izv. vuzov, razd. «Geodezija i ajerofotos#emka», vyp. 3, 1959.
4. Cherkoz'janov A. T. Ocenka tochnosti cepi trianguljacii s izmerennymi uglami i svjazujushhimi storonami, prolozhennoj mezhdu tverdymi punktami. Izv. vuzov razd. «Geodezija i ajerofotos#emka», vyp. 1, 1968.