The dependence of the shift time of the morning maximum of the refraction curve from mean height of observing line at mountain-valley region of the Carpathians

Authors:
1
Lviv Politecnic National University
  1. Izotov A. A., Pellinen L. P. Issledovanie zemnoj refrakcii i metodov geodezicheskogo nivelirovanija. Tr. CNIIGAiK, vyp. 102, Geodezizdat, M., 1955.
  2. Lajhtman D. L. Fizika pogranichnogo sloja atmosfery. M., 1969.
  3. Maslich D. I. O tochnosti geodezicheskogo nivelirovanija v gornyh uslovijah. L'vov, 1957.
  4. Maslich D. I. Nekotorye obshhie zakonomernosti vlijanija vertikal'noj refrakcii na tochnost' geodezicheskogo nivelirovanija. V sb. «Geodezija, kartografija i ajerofotosemka», vyp. 9, Izd-vo L'vov, un-ta, L'vov, 1960.
  5. Maslich D. I., Xizhak L. S. Issledovanie zavisimosti kojefficienta refrakcii ot perioda sutok i vysoty lucha. V sb. «Geodezija, kartografija i ajerofotosemka», vyp. 7, Izd-vo L'vov, un-ta, L'vov, 1968.
  6. Sadovskij I. I. Issledovanie vertikal'noj refrakcii v gornyh rajonah Vostochnoj Sibiri. «Geodezija i kartografija», № 3, 1968.
  7. Pustyl'nik E. N. Statisticheskie metody analiza i obrabotki nabljude¬nij. M., 1968.