On the solution of the Molodensky problem using the Taylor series

Received: May 10, 1972
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Marych M. I. K voprosu privedenija formuly, opredeljajushhej figuru Zemli k rjadu Tejlora. _ V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 9. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1969.
2. Marych M. I. O vtorom priblizhenii M. S. Molodenskogo dlja vozmushhajushhego potenciala. - V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 10. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1969.
3.Molodenskij M. S., Eremeev V. F., Jurkina M. I. Metody izuchenija vneshnego gravitacionnogo polja i figury Zemli. - Tr. CNIIGAiK, vyp. 131. M.,Geodezizdat‚ 1960.
4. Ostach O. M. Ob opredelenii vertikal'nogo gradienta anomalij sily tjazhesti na fizicheskoj poverhnosti Zemli. _ Tr. CNIIGAiK_ vyp. 176. M., «Nedra», 1969.
5. Moritz H. A new series solution of Molodensky’s problem. «B'ulletin Géodésique», 1970, № 96.
6. Moritz H. Series Solutions of Molodensky’s Problem. Deutsche Geodet. Kommission, Reihe A: Höhere Geodäsie _ Heft Nr 70, München, 1971.