On the representation error of the refraction index of radio waves in a flat area

Received: June 11, 1973
Authors:
1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

1. Bugaev Ju. G.. Grichuk Ju. P.. Jarovoj B. D. Tablicy dlja vychislenij dliny storon poligonometrii i trianguljacii 1 i 2 klassov. izmerennyh sveto- i radiodal'nomerami. M.. «Nedra». 1969.
2. Kravcov N. I. Ob izmenenii pokazatelja prelomlenija pri radiogeodezicheskih izmerenijah v zimnij period. - «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», L'vov, 1970. vyp. 12.
3. Iordan V., Jeggert O.. Knejssl' M. Rukovodstvo po geodezii, t. 6. Perevod s nem. M., «Nedra». 1971.
4. Mozzhuhi n 0. A. Meteorologija v radiogeodezii. Kishinev. «Karti Molodovenjaskje», 1968.
5. Instrukcija o postroenii gosudarstvennoj geodezicheskoj seti SSSR. M.. «Nedra», 1966.
6. Lang H. Uber den EinfluB der lodennaher Luftschicht auf die Mikrowellen Entfernungsmessung. - Arbeiten aus dem Vermessungs- und Kartenwessen der DDR.
13d. 19. Leipzig, 1969.