On the distribution of humidity in the surface air layer of flat and hilly terrain by radio-rangefinder measurements

Received: January 23, 1974
1
Lviv Polytechnic National University
2
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
3
Lviv Polytechnic National University

1. Voroncov P. A. Nekotorye osobennosti stroenija pogranichnogo sloja atmosfery nad pos. Mahtaly.- ‹Tr. GGO», 1961, vyp. 107.
2. Voroncov P. A. Stroenie nizhnego sloja atmosfery (0-0.5 km) v period Dneprovskoj jekspedicii.- «Tr. GGO i UkrNIGMI». 1961. vyp. 144/40.
3. Dlin A. M. Matematicheskaja statistika v tehnike. M., «Sovetskaja nauka».1958.
4. Dunaenko L. P. Ob osobennostjah raspredelenija gradientov vlazhnosti v prizemnom sloe atmosfery.- «Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka», 1972. vyp. 2.
5. Iordan V.. Jeggert O., Knejssl' M. Rukovodstvo po geodezii. t. V1. Perevod s nem. M.. «Nedra». 1971.
6. Selickaja V. I. Sutochnyj i godovoj hod meteorologicheskih jelementov v nizhnem sloe vozduha 0.5 km nad pos. Voejkovo.- «Tr. ITO». 1962, vyp. 135.
7. Hrgian A. H. Raspredelenie udel'noj vlazhnosti nad Moskvoj.- «Tr.CAO». 1947. vyp. 1. 
8. Best A. S.. Knighting E..Pedlow R. N.. Stormonth K. Temperature and Humidity Gradients in the First 10om over Southenst England „Geophys. Mem."‚ 1952, N 89.