About creation of the global mechanical models of the Earth

1
Lviv Politecnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
 1. Golikova A. V. Novaya mekhanicheskaya model Zemli. — V sb.: Doklady i nauchnyye soobshcheniya. Kiyev. s V ishcha shkola». 1973. № 1.
 2. Zharkov V. N. [i dr.]. Tablitsy proizvodstvennykh krutilnykh kolebaniy Zemli. - V sb.: Zemnyye prilivy i vnutrenneye stroyeniye Zemli. M.. «Nauka». 1967.
 3. Zemnaya kora i verkhnyaya mantiya. t. 43. M.. «Mir». 1972.
 4. Meshcheryakov G. A. Dinamicheskaya figura Luny i raspredeleniye plotnosti lunnykh nedr. — «Astronomicheskiy zhurnal». 1973. t. 50. Ks 1.
 5. Meshcheryakov G. A. Model vnutrennego stroyeniya Marsa. postroyennaya s uchetom parametrov ego gravitatsionnogo polya po dannym «Marnner-9». «Astronomicheskiy zhurnal». 1973. t. 50. № 5.
 6. Sobstvennyye kolebaniya ZeMli. M„ «Mir». 1964.
 7. Standartnaya Zemlya. Geodezicheskiye parametry Zemli na 1966 god. M.. «Mir».1969.
 8. Ushakov S. A. Stroyeniye i razvitiye Zemli. — «Itogi nauki i tekhniki». seriya «Fizika Zemli». t. 1. M.. 1974.
 9. Fundamentalnyye postoyannyye astronomii. M.. «Mir». 1967.
 10. Bullen К. Е., Haddon R. A. W. The ellipticities of surfaces of equal density inside the Earth. — «Phys. Earth Planet. Interiors», 1973, v. 7, № 2.
 11.   Derr J. S. Internal structure of the Earth inferred from free oscillations. — «J. Geophys. Res.», 1969, v. 74, № 22.
 12. Dziewoński A. M., Gilbert F. Observations of normal modes from 84 recordings of the Alaskan earthquake of 1964 March 28. — «Geophys. J. R. astr. Soc.», 1972, v. 27, 393—446.
 13. Gaposchkin E. M. [and other]. Geodetic studies at the Smithsonian astrophysical observatory 15 ,h JUGG Gen. Assm. Moscow, Aug 1971 [prep], Cambridge Mass.
 14. Gapоsсhkin E. H„ Lam beck K. Earth's gravity field to the sixteenth degree and station coordinaten from satellite and terrestial data. — «J. Geophys. Res.», 1971, v. 76, № 20.
 15. Groten E. On the massen necessary to produce the anamalous gravitation geopotential as obtained from satellite observations. — «Boll, geofis. ned. ed app.», 1968, v. 10, № 39.
 16. Haddon R. A. W. Bullen К. E. An Earth model incorporating free Earth oscillation data. — «Phys. Earth Planet. Interiors», 1969, v. 2, 35—49,
 17. Kaula W. M. Elastic models of the mantle corresponding to variations in the external gravity field. — «J. Geophys. Res.», 1963, v. 68, № 17.