The application of Chebyshev's approximation method in the adjustment of geodetic network

Authors:
1
Lviv Politecnic National University
 1. Aleksandrenko V.L. Programma v yazyke ALGOL-60 nakhozhdeniya resheniya nesovmestnoy sistemy lineynykh uravneniy obshchego vida s primeneniyem modifitsirovannogo simpleks-metoda bez yavnogo udvoyeniya chisla uravneniya. — V sb.: Algoritmicheskiye yazyki i avtomatizatsiya programmirovaniya. vyp. 2. Kiyev. 1966.
 2. Gauss K.F. Izbrannyye geodezicheskiye sochineniya. T. i. M.. Geodezizdat. 1957.
 3. Zukhovitskiy S.I.. Avdeyeva L. I. Lineynoye i vypukloye programmirovaniye. M.. «Nauka». 1964.
 4. Remez E.Ya. Osnovy chislennykh metodov chebyshevskogo priblizheniya. Kiyev. «Naukova dumka». 1969. s. 478.
 5. Timoa Khr. Chebishevsko resheniye na nesvmestni lineyni snstemi ot uslovii uravneniya s nenzvestni. — «Izvestiya na Glavnato upravleniye po geodeziya i kartografiya». 1969. № 1.
 6. Timov Khr. Chebyshevsko izravnyavane na rezultaty ot prekn izmervaniya na edna i ssha velichina. — «Izvestiya na Glavnato upravleniye po geodeziya i kartografiya». 1969. № 2.
 7. Uspenskiy A.K. Resheniye uravnenii pogreshnostey po sposobu naimenshego predelnogo ukloneniya. — «Sb. staten po geodezii. GUGK». 1953. vyp. 4.
 8. Uspenskiy A.K. Resheniye uslovnykh uravneniy po sposobu naimenshego predelnogo ukloneniya. — «Sb. statey po geodezii. GUGK». 1953. vyp. 5.
 9. Chebotarev A. S. Sposob naimenshikh kvadratov s osnovami teorii veroyatnostey. M.. Geodezizdat. 1958.
 10. Laplace P. S. Traite de mecanique celeste, 1799, t. II, Livre 3, № 39.
 11. Stiefel E. Note on Jordan elimination, linear programming and Tchebycheff approximation. — «Numeriche Mathematik», 1960, 2