The solution of linear intersection at the ellipsoid on the central cross sections

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Zhongolovich I. D. Proyekt geodezicheskogo vektornogo khoda Arktika—Antarktika. M.. 1969.
  2. Rusin M. I. Resheniye geodezicheskikh zadach na bolshiye rasstoyaniya po tsentralnomu secheniyu. — «Geodeziya. kartografiya i aerofotosyemka». 1969. vyp. 9.