Determination of the functional dependence among the refraction coefficients of different directions above the sea surface

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Budyko M.I. Raspredeleniye meteorologicheskikh elementov v prizemnom sloye vozdukha. — «Izz. AN SSSR». 1946. № 4.
  2. Gaydayev P.A.. Bolshakov V.D. Teoriya matematicheskoy obrabotki geodezicheskikh izmereniy. M.. «Nedra». 1969.
  3. Kazanskiy K.V. Zemnaya refraktsiya nad obshirnymi vodnymi poverkhnostyami. L.. Gidrometeoizdat. 1966.
  4. Kuzmin P.P. O vertikalnom gradiyente skorosti vetra. temperatury i vlazhnosti vozdukha nad morem. — «Tr. GGI». 1941. vyp. II.
  5. Migal N.K.. Xizhak L.S. Issledovaniya stokhasticheskoy zavisimosti mezhdu koeffitsiyentami refraktsii razlichnykh napravleniy. — «Geodeziya. kartografiya i aerofotosyemka». 1973. vyp. 18.
  6. Ogneva T.A. O raspredelenii meteoelementoz nad vodoyemami. — «Tr. GGO». 1957. vyp. 59(122).
  7. Preobrazhenskiy L.Yu. Raschet koeffitsiyenta turbulentnogo obmena v pripoverkhnostnom sloye vozdukha nad morem. — «Fizika atmosfery i okeana». 1969. № 5.
  8. Romanovskiy V. I. Primeneniye matematicheskoy statistiki v opytnom dele. M.—L.. Gostekhizdat. 1947.
  9. Tlustyak B.T. Issledovaniya zakonomernostey izmeneniya koeffitsiyenta zemnoy refraktsii v pribrezhnoy zone bolshikh vodnykh poverkhnostey. — «Geodeziya. kartografiya i aerofotosyemka». 1974. vyp. 20.
  10. Xizhak L.S. Opredeleniye empiricheskoy zavisimosti mezhdu koeffitsiyentami refraktsii razlichnykh napravleniy. — «Geodeziya. kartografiya i aerofotosyemka». 1973. vyya. 18.