Volume 24, 1976

In this Number

(22 papers)
H. O. Meshcheriakov, A. V. Holikova
68-77
H. O. Meshcheriakov, Alexander N. Marchenko
77-81
V. I. Somov, Volodymyr Sydorenko
110-122