On the accuracy of the photographic method of studying astronomical refraction

1
Lviv Polytechnic National University

Questions of preliminary accuracy of determination of refractive distortion of the Sun's disk by a photographic method are considered.

1.    Arhangel'skij A. V., K i r i ch u k V. V. Ob opredelenii anomalii astronomicheskoj refrakcii po fotograficheskim nabljudenijam Solnca. — «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», 1976, vyp. 23.
2.    Vasilenko N. A. Opredelenie astronomicheskoj refrakcii u gorizonta v razlichnye periody goda. — «Astrometrija i astrofizika», 1972, №3.
3.    K i r i ch u k V. V. Issledovanie astronomicheskoj refrakcii vblizi gorizonta. Avtoref. dis. na soisk. uchen, stepeni kand. tehn nauk, L'vov, 1972.
4.    Tablicy refrakcii PAO. Izd. 4-e, M., Izd-vo AN SSSR, 1956.