The experience of determining the asymmetry of astronomical refraction near the horizon.

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The asymmetry of astronomical refraction in the zone 81 ° <r <87 ° has been experimentally established from the observations of the Sun and the Moon in high latitudes. The results of the experiment are presented.

1.    Vasilenko N. A. Opredelenie astronomicheskoj refrakcii u gorizonta v razlichnye periody goda. — «Astronomija i Astrofizika», 1972, № 17.
2.    Zablockij F. D., Kirichuk V. V. Jeksperimental'nye issledovanija astronomicheskoj refrakcii na bol'shih zenitnyh rasstojanijah v Zapoljar'e. V kn.: Sovremennye metody ucheta i iskljuchenija vlijanija refrakcii svetovyh voln pri geodezicheskih i astronomicheskih izmerenijah». (Tezisy Vsesojuznogo soveshhanija), L'vov, 1974.
3.    Kirichuk V. V. Ob anomalijah astronomicheskoj refrakcii vblizi gorizonta. — «Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka», 1971, vyp. 3.
4.    K i r i ch u k V. V. Issledovanie astronomicheskoj refrakcii vblizi gorizonta. Avtoref. dne. na soisk. uchen, stepeni kand. tehn. nauk. L'vov, 1972.
5.    M a z a e v A. V. Issledovanie astronomicheskoj refrakcii po materialam nabljudenij. — «Vestnik VIKA im. V. V. Kujbysheva», 1955, № 88.
6.    Tablicy refrakcii Pulkovskoj AO AN SSSR, M.—L., 1956.
7.    Trudy CNIIGAiK. Geodezizdat., 1962, vyp. 148.
8.    Garfinkel V. On investigation in the theory of astronomical refraction. — «Astronomical Journal», 1944, 4, 1148.
9.    Wallerstein G. Refraction observations on the Greenland icecap.— «Navigation», 1966, 5, 3.