Trigonometric leveling errors associated with the form of level surfaces of the earth

Authors:
1
Lviv Politecnic National University; Lvivneftegazravedka

The problem of taking into account the corrections associated with the form of the level surfaces of the Earth during the trigonometric leveling of deep wells is considered.

1. Eremeev V. f. Teorija ortometricheskih, dinamicheskih i normal'nyh vysot— «Trudy CNIIGAiK», 1948, vyp. 86. 
2. Izotov A. A., Pellinen L. P. Issledovanie zemnoj refrakcii i metodov geodezicheskogo nivelirovanija. — «Trudy CNIIGAiK», 1955, vyp. 102. 
3. Molodenskij M. S. Opredelenie figury geoida pri sovmestnom ispol'zovanii astronomo-geodezicheskih uklonenij otvesov i karty anomalij sily tjazhesti. — «Trudy CNIIGAiK», 1937, vyp. 17.