On the imrovement of the method of the fulfilment and estimation of the accuracy of the 1-st order levelling

Authors:
1
National Forestry University of Ukraine

1. Krjukov Ju. A. Primenenie statisticheskih metodov pri issledovanii oshibok vysokotochnogo nivelirovanija. — Obzor ONTI CNIIGAiK, 1972, № 17. 
2. Merzenin A. V. Opredelenie srednego mnogoletnego vremeni naimen'shih refrakcionnyh vlijanij dlja territorii SSSR. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, 1977, vyp. 4. 
3. Meshherskij I. N., Jentin I. I. Analiz rezul'tatov nivelirovanija I i II klassov (1957— 1966 gg.). — Tr./CNIIGAiK, 1972, vyp. 169. 
4. Pavliv P. V. Issledovanie mehanizma nakoplenija oshibok, zavisjashhih ot velichiny prevyshenij. — Inzhenernaja geodezija, 1968, vyp. 5. 
5. Pavliv P. V. O vlijanii temperatury vozduha pa mehanizm nakoplenija oshibok, zavisjashhih ot velichiny prevyshenij. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1973, vyp. 18. 
6. Ryvina R. M. O zavisimosti nakoplenija raznostej prevyshenij ot dlin hodov nivelirovanija I klassa. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, 1974, vyp. 2. 
7. Urmancev R. M. O vychislenii lunno-solnechnyh popravok pri obrabotke tochnogo nivelirovanija. — Geodezija i kartografija, 1977, № 1, 2. 
8. Jentin I. I. Vysokotochnoe nivelirovanie. —Tr./CNIIGAiK, 1956, vyp. 111. 
9. Lucht N. Korrelation im Präzisionsnivellement. Hannover. Druck. Lehrstuhl für Topographie und Kartographie an der Technischen Universität, 1972.