To the definition of the figure and the external gravitational field of the Earth

1965;
: 150-159
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1.    V. V. B r o v a r, V. A. Magnickij, B. P. Sh i m b e r e v. Teorija figury Zemli. Geodezizdat, 1961.
2.    N. P. Gr ushinskij. Teorija figury Zemli. Gos izdat. fiz.-mat. lit., M., 1963.    .
3.    M. S. Molodenskij, V. F. Eremeev, M. I. Jurkina. Metody izuchenija vneshnego gravitacionnogo polja i figury Zemli. Trudy CNIIGAiK, vyp. 131, G eodezizdat, 1960.
4.    I. F. Monin. O vychislenii uklonenij otvesa. Astronomicheskij zhurnal, M 1, 4, 1963.
5.    I. F. Monin. Reshenie integral'nogo uravnenija M. S. Molodenskogo, opredeljajushhego figuru fizicheskoj poverhnosti Zemli s uchetom velichin tret'ego porjadka. Astronomicheskij zhurnal, № 1, ,1965.
6.    I. F. M o n і n. Pro obchislennja anomalіj sili tjazhіnnja, visot kvazіgeoїda ta vіdhilen' viska. DAN USSR, № 5, 1963.
7.    I. F. Monin. Ob opredelenii figury i vneshnego gravitacionnogo polja Zemli. Respublikanskij mezhvedomstvennyj nauchno-tehnicheskij sbornik «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», vyp. 2, Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1965.