Accuracy of geodetic leveling in polygonometry

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

1. Dzhuman B. M. Tochnost' izmerenija zenitnyh rasstojanij v periody spokojnyh izobrazhenij pri vetre. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1964, vyp. 4. 
2. Dzhuman B. M. Izmerenie zenitnyh rasstojanij po programme nabljudenij, simmetrichno otnositel'no momentov spokojnyh izobrazhenij. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1973, vyp. 18. 
3. Dzhuman B. M. Reducirovanie izmerennyh zenitnyh rasstojanij na periody spokojnyh izobrazhenij po kolebanijam izobrazhenij. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1978, vyp. 28.