Volume 31, 1980

In this Number

(27 papers)
V. Grebenjuk, A. Savchenko, T. G. Shevchenko
22 - 28
B. M. Dzhuman, V. I. Vashchenko
28 - 30
B.Kaplunov, M. I. Cybuljak, V. A. Tkachuk
48 - 53
H. O. Meshcheriakov, Alexander N. Marchenko
70 - 76
H. O. Meshcheriakov, Anatolii Tserklevych
76 - 84
O. Dorozhynskyi, M. Grinjuk
127 - 130