On non-stationarity of the velocity field of modern vertical movements of the earth's crust

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University

1. Bulanzhe Ju. D., Lilienberg D. A. Itogi mezhdunarodnogo sotrudnichestva stran Vostochnoj Evropy po sostavleniju svodnoj karty sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory. — Sovremennye dvizhenija zemnoj kory, 1973, № 5.
 2. Kirichuk V. V., Skryl' V. A. Predvaritel'nyj statisticheskij analiz skorostej vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, 1979, № 1.