Radio range finder measurements in the development of densification networks in mountainous forested areas

Authors:
1
Penza Engineering and Construction Institute; Lviv Polytechnic National University

1. Alekseev V. I., Bondarenko V. N. Radiodal'nomernye issledovanija v gornom Altae. — Geodezija i kartografija, 1965, № 7. 
2. Virovec Ju. B., Naumov Ja. V., Ostrovskij A. L. Jetalonnyj geodezicheskij poligon v gornom rajone. — Geodezija i kartografija, 1971, .№ 12. 
3. Genike A. A., Zlotin V. V. Radiodal'nomernye izmerenija v gornotaezhnom rajone. — Geodezija i kartografija, 1965, № 7. 
4. Genike A. A. O metodah ucheta vlijanija otrazhenij pri rabote radiodal'nomera na fiksirovannyh chastotah. — Tr. / CNIIGAiK, 1974, vyp. 207.
 5. Instrukcija o postroenii gosudarstvennoj geodezicheskoj seti SSSR. — M. : Nedra, 1966.