Forecasting the velocities of modern vertical movements of the earth's crust

Authors:
1
Lviv Politecnic National University

1. Bulanzhe Ju. D., Lilienberg D. A. Itogi mezhdunarodnogo sotrudnichestva stran Vostochnoj Evropy po sostavleniju svodnoj karty sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory. — Sovremennye dvizhenija zemnoj kory, 1973, № 5. 
2. Kirichuk V. V., Skryl' V. A. O nestacionarnosti polja skorostej sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kori. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1980, vyp. 31. 
3 Moritz N. Least-squares collocation. — DGK, R. A. München, 1973, № 75.