Volume 33, 1981

In this Number

(23 papers)
H. O. Meshcheriakov, Zinger V. E., P. M. Zazuliak , V. V. Kirichuk
43 - 50
Khrystyna Burshtynska, Roman Rudyi
111 - 114
V. M. Serdjukov, G. B. Lysov
120 - 127