Investigation of subsidence of leveling tripods on asphalt pavement

Authors:
1
Dnepropetrovsk Institute of Engineering Transportation and Road Transport

1. Bol'shakov V. D., Gajdaev P. A. Teorija matematicheskoj obrabotki geodezicheskih izmerenij. — M.: Nedra, 1977. 
2. Krajcer G. D. Asfal'ty, bitumy i peski. — M.: Promstrojizdat, 1952. 
3. Lebedev N. N. Kurs inzhenernoj geodezii. — M.: Nedra, 1974. 
4. Pandul I. S., Kmetko I. N. Rezul'taty issledovanij ustojchivosti nivelirnyh shtativov i perehodnyh tochek v uslovijah Krajnego Severa. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1973, vyp. 17. 
5. Targ S. M. Kratkij kurs teoreticheskoj mehaniki. — M.: Nauka, 1970. 
6. Jentin I. I. Vysokotochnoe nivelirovanie.— Tr. CNIIGAiK, 1956, vyp. 111.