Methodology for developing a series of geological and economic maps of potassium salts in Precarpathia with a view to their rational use

1981;
: 99 - 104
Authors:
1
The Council for the Study of the Production Forces of the Ukrainian SSR Academy of Sciences of the Ukrainian SSR (Kiev)

1. Gromov L. V. Nauchnye i prakticheskie osnovy geologo-jekonomicheskogo kartirovanija. — Kompleksnoe kartografirovanie Ukrainskoj SSR, 1970, vyp. 1. 
2. Zhukov V. T. Karty poleznyh iskopaemyh. — V kn.: Metody sozdanija kompleksnyh regional'nyh atlasov SSSR. M. : MGU, 1972. 
3. Ignatenko N. G., Suhodol'skij K. A., Zhupanskij Ja. I. Geologo-jekonomicheskoe kartirovanie mineral'no-syr'evoj bazy himicheskoj promyshlennosti USSR. — V kn.: 50 let Leninskogo dekreta ob obrazovanii kartografo-geodezicheskoj sluzhby SSSR. Kiev : Naukova dumka, 1971. 
4. Malikov B. N. Uchet prirodnyh i jekonomicheskih faktorov pri sozdanii tematicheskih kart. — Tr. SNIIGGIMS, 1971, vyp. 129. 
5. Prised'ko V. L. K voprosu metodicheskoj razrabotki melkomasshtabnoj geologo-jekonomicheskoj karty mineral'no-syr'evoj bazy gorno-himicheskoj promyshlennosti USSR.— V kn.: Dokl. i soobshh. sekcij i komissij Geograf, ob-va USSR, 1976, vyp. 2.