On the solution of the inverse geodesic problem using the Gaussian ellipsoid I projection on a sphere with average normal latitude

1
Lviv Polytechnic National University
2
Kamenets-Podilsky building technical school

1. Butkevich A. V. Issledovanija po resheniju vychislitel'nyh zadach sferoidiicheskoj geodezii. — M. : Nedra, 1964. 
2. Krasovskij F. N. Rukovodstvo po vysshej geodezii, ch. 2. — M. : Geodeznzdat, 1942. 
3. Rabinovich B. N. Praktikum po vysshej geodezii. — 1-e izd. — M. : Geodezizdat, 1951. 
4. Hodorovich P. A. Reshenie glavnoj zadachi vysshej geodezii metodom svobodnogo vybora polozhenija normal'noj paralleli pri konformnom izobrazhenii poverhnosti jellipsoida na poverhnosti shara. — Omsk, OMSHI, 1938.