Assessment of the accuracy of the double linear-angular series laid between the input points

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Lozinskij V. V. Oshibka direkcionnogo ugla svjazujushhih storon rjadov iz central'nyh sistem linejno-uglovoj trianguljacii. Geodezija, kartografija i ajerofotosemka, 1979, vyp. 29.
  2. Lozinskij V. V. Prodol'nyj sdvig linejno-uglovogo rjada iz central'nyh sistem. - Geodezija, kartografija i ajerofotoemka, 1979, vyp. 29.
  3. Lozinskij V. V. Poperechnyj sdvig linejno-uglovogo rjada iz central'nyh sistem. - Geodezija, kartografija i ajerofotosemka, 1979, vyp. 30.
  4. Lozinskij V V. Tochnost' direkcionnogo ugla svjazujushhih storon rjada iz central'nyh sistem linejno-uglovoj trianguljacii, prolozhennogo mezhdu storonami s ishodnymi direkcionnymi uglami. — Geodezija, kartografija i ajerofotosemka, 1980, vyp. 31.
  5. Monin I. F. Predvychislenie tochnosti rjadov iz central'nyh sistem linejno-uglovoj trianguljacii. — Geodezija, kartografija p ajerofotosemka, 1976, vyp. 24.