Volume 34, 1981

In this Number

(26 papers)
P. M. Zazuliak , Zinger V. E., V. V. Kirichuk
25-29
Ya. M. Kostetska , Pilkevich Yu. I.
49-53