On the calculation and assessment of the accuracy of the sides of the construction network consisting of polygons

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Rukovodstvo po raschetu tochnosti geodezicheskih rabot v promyshlennom stroitel'stve. — M.: Nedra, 1979.
  2. Uspenskij Ju. G. Stroitel'naja setka s primeneniem mnogougol'nikov. — Geodezija i kartografija, 1978, № 12.
  3. Viduev N. G., Grigorenko A. G. Matematicheskaja obrabotka geodezicheskih izmerenij. — Kiev: Vishha shkola, 1978.
  4. Litvinov B. A. Osnovy uravnitel'nyh vychislenij i ocenki tochnosti rezul'tatov izmerenij i uravnivanija. — M.: Nedra, 1979.