To the question of assessing the accuracy of the inverse angular resection

1
Kyiv National University of Construction and Architecture
2
Kommunarskiy Mining and Metallurgical Institute
  1. Aladzhalov Ju. A. Opredelenie oshibki privjazki opoznakov obratnymi zasechkami. - Geodezija i kartografija, 1956, № 2.
  2. Vitkovskij V. V. Topografija. - M.: 1928.
  3. Ivanov N. I. K voprosu ocenki tochnosti obratnoj zasechki. - Geodezija, kartografija i ajerofotosemka, 1966, vyp. 4.
  4. Nikiforov B. I. Tochnost' geodezicheskogo opredelenija tochki resheniem zadachi Potenota (po dvum uglam). - Tr. Gidrograf. in-ta Glavsevmorputi. L., 1939, vyp. 1.
  5. Spravochnik geodezista. - M.: Nedra, 1975.
  6. Spravochnik o inzhenernoj geodezii. - Kiev: Vishha shkola, 1978.