About reduction of the inclined distances on the reference surface

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Gajdaev P. A. Vychislenie geodezicheskih setej 3 i 4 klassov. — M.: Nedra, 1972.
  2. Dzhuman B. M. O tochnosti izmerenija zenitnyh rasstojanij v periody spokojnyh izobrazhenij pri vetre. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1966, vyp. 4. 
  3. Dzhuman B. M. Reducirovanie izmerennyh zenitnyh rasstojanij na periody spokojnyh izobrazhenij po vertikal'nym kolebanijam izobrazhenij vizirnyh polej. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1978. vyp. 28.
  4. Zakatov P. S. Kurs vysshej geodezii. — M.: Nedra, 1976.
  5. Instrukcija o postroenii gosudarstvennoj geodezicheskoj seti SSSR. — M.: Nedra. 1966.
  6. Kondrashkov A. V. Jelektroopticheskie i radnogeodezicheskie izmerenija. — M.: Nedra. 1972.
  7. Filippov A. E. Uslovnye uravnenija v seti v prostranstvennoj trilateracii. Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1969, vyi. 9.