The variance field of the gravity anomalies of the Earth and plate tectonics theory

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Politecnic National University
 1. Artjushkov E. V. Geodinamika. — M.: Nauka. 1979
 2. Belousov Ja. V. Osnovy geotektoniki. — M.: Nedra, 1975.
 3. Buzuk V. V., Panin V. M. Ob izmenenii gravitacionnogo polja Zemli, obuslovlennom vekovym dvizheniem poljusov, izmeneniem skorosti vrashhenija i drejfom kontnnentov. — V kn.: Geodezija. Novosibirsk, 1977, t 1/41.
 4. Zazuljak P. M., Zinger V. E., Kirichuk V. V., Meshherjakov G. A. Pole dispersij anomalij sily tjazhesti Zemli i geologicheskie struktury materikov. — Geodezija, kartografija i aerofotos#emka, 1982, vyp. 36.
 5. Le Pishon. Spreding okeanicheskogo dna i drejf kontinentov. – V kn.: Novaja global'naja tektonika. M.: Mir, 1974.
 6. Le Pishon, Franshto Zh., Bonnin Zh. Tektonika plit. — M.: Mir, 1977.
 7. Morgan V. Tektonika plit. — V kn.: Novaja global'naja tektonika. M.: Mir, 1974
 8. Tektonosfera Zemli. — M.: Nedra, 1978.
 9. Hain V. E. Neomobilizm i sovremennye dvizhenija. Sovremennye dvizhenija zemnoj  kory. Teorija, metody, prognoz. — M.: Nauka, 1980.
 10. Cochran J. R., Talwani M. Free-air gravity anomalies in the world's oceans and their relationship to residual elevation. — Geophys. J. Roy. Astron. Soc.. 1977, 50, № 3.
 11. Henneberg H. G. Local precision nets for monitoring movements of faults and large engineering—structure. Repts. Dep. Geod. Sci., 1978, N 280.
 12. Kaula W. M. Absolute plate motions by boundary volosity minimizations — J. Geophys Res., 1975, v. 80, N 2.
 13. Lambeck K. Metods and geophysical applications of satallite geodesy. — Rep. Prog. Phys., 1979, v. 42.
 14. Ritsema A. R. Geodesy, crustal dynamics and earthquake prediction. — Centen Neth. Geod. Commiss, 1979.
 15. Savage I. C. Strain patterns and strain accumulation along plate margin. — Repts. Dep. Geod. Sci., 1978, N 280.
 16. Solomon S., Sleep N. Some simple physical models for absolut plate motions. — J. Geophys Res, 1974, v 79, N 17.
 17. Spiess F. N. Geodetic measurements at sea floor spreading. — Repts, Dep. Geod. Sci., 1978, V 280.