About value precision of geodetic networks

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Bol'shakov V. D., Gajdaev P. A. Teorija matematicheskoj obrabotki geodezicheskih izmerenij. — M.: Nedra, 1977.
  2. Linnik Ju. V. Metod naimen'shih kvadratov i osnovy teorii obrabotki nabljudenij. — M.: Gosizdat fiz.-mat. literatury, 1958.
  3. Mashimov M. M. Uravnivanie geodezicheskih setej. — M.: Nedra, 1979.
  4. Papazov M. G., Mogil'nyj S. G. Teorija oshibok i sposob naimen'shih kvadratov. — M.: Nedra, 1968.