Experience of the laying signs for the control for foundations constructions settlings in particularly complicated conditions

1
Poltava Engineering and Construction Institute; Lviv polytechnic National University
2
Poltava Engineering and Construction Institute
  1. Bpajt P. I. Geodezicheskie metody izmerenija deformacij osnovanij i sooruzhenii — M.: Nedra, 1965.
  2. Zurnadzhi V. M., Nikolaev V. V. Mehanika gruntov, osnovanija i fundamenty. — M.: Vysshaja shkola, 1967.
  3. Rukovodstvo po nabljudenijam za deformacijami osnovanij i fundamentov zdanij i sooruzhenij. — M.: Strojizdat, 1975.
  4. SNiP II—19—79. Fundamenty mashin s dinamicheskimi nagruzkami. — Normy proektirovanija. M.: Strojizdat, 1980.