On the question about the construction of the condition equation in the geodetic nets

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Gerasimenko M. D. Edinyj algoritm sostavlenija uslovnyh uravnenij i ego primenenie dlja uravnivanija i ocenki tochnosti geodezicheskih postroenij. — Tr. NIIGAiK, 1975, vyp. 34.
  2. Gerasimenko M. D. Uravnivanie obshirnyh geodezicheskih setej mnogogruppovym korrelatnym sposobom. — Izv. vuzov. Ser. Geodezija i ajerofotos#emka, 1979, vyp. 1.
  3. Gerasimenko M. D. K voprosu o posledovatel'nom uravnivanii geodezicheskih setej. — Izv. vuzov. Ser. Geodezija i ajerofotos#emka, 1979, vyp. 4.