The statistical investigation of the refractional coefficient in see directions

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Hizhak L.S.. Maslich D.I. Issledovanie geodezicheskogo hoda kojefficienta refrakcii. - Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1967, vyp. 6.

2. Maslich D.I., Hizhak L.S., Tlustjak B.T. i dr.Issledovanie zakonomernostej izmenenija kojefficienta refrakcii v zimnij period.- Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1968, vyp. 7.

3. Maslich D.I. Nkekotonye obshhie zakonomernosti vlijanija vertikal'noj refrakcii na tochnost' geodezicheskogo nivelirovanija.- Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1969, vyp. 9.

4. Maslich D.I., Hizhak L.S. Issledovanie zavisimosti kojefficienta refrakcii ot perioda sutok i vysoty lucha. - Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1969, vyp. 10.

5. Maslich D.I. Osnovye itogi issledovanija zemnoj refrakcii v gornyh uslovijah.- V kn.: 50 let uchrezhdenija Vysshego geodezicheskogo upravlenija. l'vov, 1970.

6. Maslich D.I. Opredelenie refrakcii pri nabljudenii vysokih ob#ektov v atmosfere.- Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1971, vyp. 13.