The transition from spatial cartesians coordinates X, Y, Z to geodetical coordinates B, L, H without Iteration

Authors:
1
Lviv Politecnic National University

1. Andreev M. Preobrazovanie prjamougol'nyh prostranstvennyh koordinat v geodezicheskie.-Geodezija i kartografija, 1966, №9.

2. Butkevich A.V., Rad'o T.V. O perehode ot prostranstvennyh prjamougol'nyh koordinat k geodezicheskim bez priblizhenij.-Geodezija i kartografija, 1982, №5.

3. Butkevich A.V. O perehode ot prostranstvennyh koordinat k geodezicheskim.-Geodezija i kartografija, 1967, №6.

4. Izotov A.A. Preobrazovanie prostrastvennyh prjamougol'niyh koordinat v geodezicheskie.-Geodezija i kartografija, 1969, №5.

5. Laping K.A. Vychislenie koordinat i vysot tochek po izmerennym azimutam normal'nyh sechenij i uglam naklona na dvuh ishodnyh punktah.- Izv. vuzov geodezija i ajerofotos#emka, 1962, vyp.1.

6. Nikolaev S.P. Svjaz' mezhdu razlichnymi sistemami geodezicheskih koordinat.-Vest. VIKA, 1961, №174.

7. Penev P. Pransformacija prjamougol'nyh prostranstvennyh koordinat v geodezicheskie s primeneniem zamknutyh formul.-Izv. vuzov geodezija i ajerofotos#emka, 1980, vyp.3.

8. Pavlov K. Dve neiterativni formuli za opredeljan na geografskita shirochina V.- Izvestija na glavnogo upravlenija po geodezii i kartografija, 1977, №1.

9. Bowring B.K. Transformation from spatial to geographical coordinates.-Surv. Rev., 1976, v.23, №181.