Development of scientific explanation in cartography

Authors:
1
-

1. Aslanikashvili A.F. Metakartografija. Osnovnye problemy. – Tbilisi: Mecniereba, 1974.

2. Kondakov N.I. Logicheskij slovar'-spravochnik. – M.6 nedra, 1975.

3. Salishhev K.A. Ideja i teoreticheskie problemy v kartografii 80-h godov. – M.6viniti, 1982.

4. Titarenko B.A. Kartograficheskoe interpretirovanie v issledovanii problemy upravlenija razvitija krupnogo socialisticheskogo goroda (na primere g. Kieva): Avtorefer. dis. … kand. gegr. nauk. – K., 1982.

5. Filosofskij slovar'/Pod red. I.T.Frolova. – M.: Politizdat, 1981.