About the geometrical sense of the invariant characteristics of the deformation of Earth's surface

Authors:
1
The National University of Water and Environmental Engineering

1. Esikov N.P. Tektonicheskie aspekty analiza sovremennyh dvizhenij zemnoj poverhnosti. – Novosibirsk: Nauka, 1979. – 173s.

2. Meshherjakov G.A. Teoreticheskie osnovy matematicheskoj kartografii. - M.:Nedra, 1968. – 160s.

3. Tadeev A.A., Kirichuk V.V. Ob opredelenii harakteristik deformacij po dannym o gorizontal'nyh dvizhenijah zemnoj kory. – K., 1984. – 11 s. – rukopis' dep. v UkrNIINTI, № 1171 Uk-84 Dep.