About the influence of changes in soil water levels on the temporary variation of gravity

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
National Forestry University of Ukraine
4
Lviv Polytechnic National University

1. Antonjuk E.I., Krylov G.O., Naumenko-Bondarenko I.I. K voprosu issledovanij neprilivnyh izmerenij sily tjazhesti. - V kn.: Povtornye gravimetricheskie nabljudenija. M., 1978, s. 23-31.

2. Bulanzhe Ju.D. Neprilivnye izmenenija sily tjazhesti.  - V kn.: Povtornye gravimetricheskie nabljudenija. M., 1980, s. 4-21.

3. Viharev B.V. Vlijanie izmenenija vo vremja gidrologicheskih faktorov na silu tjazhesti. - V kn.: Povtornye gravimetricheskie nabljudenija. M., 1976, s. 4-24.

4. Instrukcija po gravimetricheskoj razvedke. – M.: Nedra, 1975, - 87s.

5. Krasnov B.A., Glaz Je.A., Filippovich M.G., Fajtel'son A.Sh. Nekotorye itogi izuchenija neprilivnyh izmerenij sily tjazhesti na Sredne-Russkom poligone. - V kn.: Povtornye gravimetricheskie nabljudenija. M., 1976, s. 64-70.

6. Oganesjan A.O. Metodika i rezul'taty issledovanij neprilivnyh variacij sily tjazhesti na Zengezurskom geodinamicheskom poligone. - V kn.: Povtornye gravimetricheskie nabljudenija. M., 1979, s. 14-22.

7. Cuboi T. Gravitacionnoe pole Zemli. – M.: Mir, 1982. -288s.