Determination of the light curve by geodetic and meteorological measurements

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Department of Cartography and Geospatial Modeling, Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University

1. Maslich D.I., Hizhak L.S., Muzyka A.M. i dr. Ob odnom metode opredelenija refrakcii v sluchae merazhej. – V kn.: V Vsesojuz. simpoz. Po rasprostraneniju lazernogo izluchenija v atmosfere: Tez. dokl. Tomsk, 1979, s. 179-183.

2. Maslich D.I., Hizhak L.S.. Diduh I.I. i dr. Opredelenie vertikal'noj refrakcii nad ravninnoj poverhnost'ju  v inversionnyj period. - V kn.: V Vsesojuz. simpoz. Po rasprostraneniju lazernogo izluchenija v atmosfere: Tez. dokl. Tomsk, 1979, s. 181-187.

3. Hizhak L.S., Muzyka A.M. Ob odnom chastnoj metode opredelenija svetovoj krivoj. - V kn.: Vsesojuz. soveshh. po refrakcii jelektromagnitnyh voln v atmosfere: Tez. dokl. Tomsk, 1983, s. 95-97.

4.  Hizhak L.S., Diduh I.I.. Jaskilka N.B. Ob odnom metode nahozhdenija uravnenija svetovoj krivoj. - V kn.: VI Vsesojuz. simpoz. po rasprostraneniju lazernogo izluchenija v atmosfere: Tez. dokl. Tomsk, 1981, s. 114-117.