The use of morphometric dependence, determined from the geodetic observation for the prediction of the river-bed deformation

1
Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika "
2
Lviv Polytechnic National University

1. Kaganov Ja.I. Ruslovye pereformirovanija pri regulirovanii rek gorno—predgornoj zony. – L'vov: Vishha shk. Izd-vo pri L'vov. un-te, 1981. – 118s.

2. Kaganov Ja.I. Ruslovoj process pri obvalovanii gornyh rek. – V kn.: Jeffektivnoe ispol'zovanie pojmennyh zemel' zapadnyh rajonov USSR. L'vov, 1983, s. 9-16.

3. Spravochnoe rukovodstvo po inzhenerno-geodezicheskim rabotam/Pod red. V.D.Bol'shakova i G.P.Levchuka. – M.6nedra, 1980.-781s.