B. I. Volosetskyi

Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika "
vul. Stepana Bandery, 12, Lviv, Lvivska oblast, 79000

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House