On the correlation dependecies in a triangulation networks

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Gajdaev P.A. Matematicheskoemodelirovanie geoseti 2 klassa. - Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos'emka, 1975, vyp. 5, s. 5-12.

2. Luk'janov V.F. Raschety tochnosti inzhenerno-geodezicheskih rabot. - M.: Nedra, 1981. - 380 s.

3. Smirnov N.V., Belugin D.N. Teorija verojatnostej i matematicheskaja statistika v prilozhenii k geodezii. - M.: Nedra, 1969. - 379 s.