On the methods of picking out the trend component from the field of velocities of the modern vertical crustal movements

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

1. Belousov V. V. Osnovy geotektoniki. M., 1975.

2. Evseeva Je. M., Ki richuk V. V. Statisticheskij analiz polja sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory Karpato-Balkanskogo regiona i aktivnye glubinnye struktury. K., 1986. S. 20. Rukopis' dep. i UkrNIINTI, № 256 Uk-D86.

3. Kirichuk V.V., Skryl' V.A. Predvaritel'nyj statisticheskij analiz polja vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka. 1979. Vyp. 1. S. 60—64.

4. Kirichuk V.V., Skryl' V. A. O nestacionarnosti skorostej sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory//Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1980. Vyp. 31. S. 53—56. 5. Kirichuk V. V., Skryl' V. A. Statisticheskij analiz polja skorostej sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory Vostochnoj Evropy//Sovremennye dvizhenija n deformacii zemnoj kory na geodinamicheskih poligonah. M., 1983. S. 148—150.

6. Mazmishvili A.I. Sposob naimen'shih kvadratov. M., 1968.

7. Joo I (Ed.) The map of recent vertical movements of the Carpathian - Balkan region. Budapest, 1979.

8. Meier S. Signifikanzprufung recenter verticaler Erdksusfenbewegungen mit Hilfe von Korrelationsfunkzion//Gorlands Beitrag Geophysik. Leipzig. 1984. V. 93. № 5. S. 379-391.

9. Moritz H. Least-squares collocation // Publ. Dent. Geod. Komm., A., 1975 V. 75. P. 91.

10. Moritz H. Statistical foundation of collocation//Rep. of Geod Sci., Ohio State Univ. 1978. P. 75.