Recommendation for execution of the high precision levelling at the geodynamic polygons and by the precision engineer-geodetic works

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University
3
Department of Geodesy, Institute of Geodesy,Lviv Polytechnic National University
  1. Kmetko I. N., Pandul I. S., Latinskij V. O. Vlijanie jelektromagnitnogo polja LJeP na rezul'taty geometricheskogo nivelirovanija// Geodezija i kartografija. 1984. № 1.’S. 27—29.
  2. Kmetko I. N. Issledovanija vlijanija odnostoronnih temperaturnyh vozdejstvij na rezul'taty vysokotochnogo nivelirovanija // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1969. № 10. S. 9—16.
  3. Mitinskij V. O., Kmetko I. N. Nabljudenija za osadkami s primeneniem shashechnyh i invariyh reek//Jekspress-informacija. Ser. Gazovaja prom-st'. 1485. Vyp. 5. S. 16—17.
  4. Ostrovskij A. M., Kmetko I. N., Mitinskij V. O. Issledovanie nivelirnoj refrakcii v hodah s zatjazhnym uklonom//Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1982. Vyp. 35. S. 85—89.
  5. Ostrovskij A. M., Kmetko I. P.. Mitinskij V. O. K issledovaniju pravil'nosti hoda fokusirujushhej linzy vysokotochnyh nivelirov//Geodezija, kartografija n ajerofotosemka. 1983. Vyp. 38. S. 95—104.
  6. Pivliv P. V.. Stashhishin I. I. Ob iskljuchenii vlijanija refrakcii pri nivelirovanii // Geodezija i kartografija. 1979. № 9. S. 23—25.
  7. Pandul I. S.. Kmetko I. I. O sistematicheskih oshibkah vysokotochnogo nivelirovanija v rajonah mnogoletnej merzloty // Geodezija i fotogrammetrija. Rostov n/D. 1981. S. 26—36.
  8. Pandul I. S.. Kmetko I. N.. Mitinskij V. O. O tochnosti nivelirovanija sposobom sovmeshhenija s primeneniem shashechnyh reek//Geodezija i fotogrammetrija v gornom dele. Sverdlovsk. 1981. S. 17—21.
  9. Whalen С. Т. Automatic Levels Affected by Magnetic Fields // ACSM Bulletin. 1984. April. P. 17.