About the accuracy of determining the azimuth by the hour angle of the Sun

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University
3
Lviv Politecnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

1. Vasil'ev V. G. Opredelenie azimuta zemnogo predmeta po Solncu. M., 1971. 
2. Petrov G. M. Rezul'taty predvaritel'nogo issledovanija prjamyh voshozhdenij Solnca, poluchennyh v Nikolaeve na passazhnom instrumente v 1960 - 1968 gg. // Izv. Pulkovskoj GAO. 1971. № 189 - 190. S. 151 - 153. 
3. Rusin M. I., Cudopuk R. S., Muha V. I. O vozmozhnosti kontrolja giroteodolitnyh opredelenij po nabljudenijam Solnca. M., 1983. S. 10. Rukopis' dep. v VINITI. № 12 (146) 924. 
4. Uralov S. S. Kurs geodezicheskoj astronomii. M., 1980.