The theory of vertical refraction with neutral temperature stratification

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Dzhuman B. M. O tochnosti izmerenija zenitnyh rasstojanij i periody spokojnyh izobrazhenij//Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1960. Vyp. 4. S. 9—16. 
2. Dzhuman B. M., Slavskij Ja. E. Tochnost' izmerenii zenitnyh rasstojanij pri korrektirovke zemleustroitel'nyh planov // Tr. L'vov, s.-h. in-ta. 1974. T. 51. S. 121—123. 
3. Dzhuman B. M. Zavisimost' amplitudy kolebanij izobrazhenij ot vysoty vizirnogo lucha // Geodezija, kartografii i ajerofotos#emka. 1983. Vyp. 38. S. 16—21. 
4. Izotov A. A., Pellinen L. P. Issledovanie zemnoj refrakcii i metodov geodezicheskogo nivelirovanija // Tr. CNIIGAiK. 1955. Vyp. 102. S. 310. 
5. Matveev A. T. Fizika atmosfery. L., 1965.