To the construction of images of relief sections

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University; Ivano-Frankivsk State Technical University of Oil and Gas , Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture
  1. Duda R.. Khart P. Raspoznavaniye obrazov i analiz stsen. M.. 1976
  2. Rudyy R. M. Raspoznavaniye obrazov lokalnykh uchastkov zemnoy poverkhnosti//Geodeziya. kartografiya i aerofotosyemka. 1987. Vyp. 46. S. 127 — 131.