Determining private angles and refraction coefficients based on image fluctuations from bilateral observations

1
Lviv Polytechnic National University
2
National Technical University of Chernihiv; Lviv Polytechnic National University
  1. Dzhuman B.M. Zavisimost amplitudy kolebanii izobrazheniy ot vysoty vizirnogo lucha//Geodeziya. kartografiya i aerofotosyemka. 1983. Vyp. 38. S. 16—21.
  2. Maronov V.L. Rasprostraneniye lazernogo puchka v turbulentnoy atmosfere. Novosibirsk. 198I. 
  3. Tatarskiy V.I. Rasprostraneniye voln n turbulentnoy atmosfere. M.. 1967.